01.11.2019

Днес, 01.11.2019 г. от 16.00 часа ще се проведе заседание на ОИК- Кричим

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 1. Допълнение към решение за избор на кмет
 2. Допълнение към решение за избор на общински съветници
28.10.2019

Извлечение от Решение на ОИК-Кричим за избор на общински съветници в Община Кричим и Решение за избор на Кмет на Община Кричим в Изборите за общински съветници и кметове 27 октомври 2019 г.

26.10.2019

Днес, 26.10.2019 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК- Кричим

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Регистрация на представители на кандидатска листа за общински съветници и кмет на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в Общинска избирателна комисия - Кричим в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Регистрация на представители на кандидатска листа за общински съветници и кмет на ПП “НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ в Общинска избирателна комисия - Кричим в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
 3. Други.
26.10.2019

Съобщение

Днес, 26.10.2019 г., в 13,00 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия-Кричим.

23.10.2019

На 24.10.2019 г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Кричим

Дневен ред:

 1. Регистрация на застъпници.
 2. Приемане на график за предаване изборните материали на СИК.
 3. Приемане на оперативен план на ОИК за деня на изборите за кметове и общински съветници на 27.10.2019г.
 4. Други.
16.10.2019

Обучение на СИК

 Общинска избирателна комисия Кричим уведомява членовете на СИК в Община Кричим, че ще се проведе обучение на 20.10.2019 г. (неделя). от  16:00 часа, в Общински младежки дом.

 

14.10.2019

Днес, 14.10.2019 г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Кричим

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изменение на Решение № 50 от 11.10.2019 г. на ОИК-Кричим, на основание Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК и Писмо МИ-15-807 от 09.10.2019 г. на ЦИК, като и Писмо МИ-15-807 от 14.10.2019 г. на ЦИК.
 2. Уточняване на дата и часа на Обучението на СИК.
 3. Определяне на член от ОИК, който да води Обучението на СИК.
10.10.2019

Председателят на ОИК Кричим свиква заседание на комисията на 11.10.2019г. от 18.00 часа.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Във връзка с писмо № МИ-15-740/08.10.2019г. на ЦИК и в изпълнение на Решение №993-МИ/07.09.2019г. на ЦИК за одобряване на предпечатни образци на Протоколите на СИК и ОИК за избор на Общински съветници и Кмет на Община Кричим при произвеждане на изборите на 27.10.2019г.

 

2. Във връзка с писмо № МИ-15-807/09.10.2019г. на ЦИК за упълномощаване на лица за приемане на хартиените бюлетини при произвеждане на изборите на 27.10.2019г. от печатницата, съвместно с Областна администрация и органите на МВР.

 

 

 

 

07.10.2019

ОИК – Кричим публикува на вниманието на заинтересованите лица одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за Кмет на Община Кричим на 27 октомври 2019 г.

29.09.2019

ДНЕС, 29.09.2019 Г., ОТ 16:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК-КРИЧИМ

ДНЕВЕН РЕД:

 1. На основание чл. 87, ал. 1, т. 9, чл. 421 и чл. 442 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 993-МИ/07.09.2019 г., Писмо на ЦИК Изх. № МИ-15-473/27.09.2019 г. Одобряване образец на бюлетината за всеки вид избор в Общината.
27.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КРИЧИМ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         ОИК – Кричим напомня на избирателите,

 1. Крайният срок за подаване на заявление за вписване на избирателите за гласуване по настоящ адрес /в Общинска администрация Кричим/ е 12.10.2019 г.
 2. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, допуснати спрямо него, с писмено заявление до Кмета на Общината, не по-късно от 19.10.2019 г.
 3. Краен срок за подаване на регистрация на застъпници в ОИК е 26.10.2019 г.

 

27.09.2019 г.                                                   

24.09.2019

Днес, 24.09.2019г., от 18,00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Кричим, на основание на Решение №966-МИ от 05.09.2019 г и Решение №1099 от 13.09.2019г.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Регистрация на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  за участие в изборите за кмет на 27 октомври 2019 г.

1.1. Регистрация на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.

2. Регистрация на кандидатска листа на партия ПП „ ГЕРБ“ за участие в изборите за  кмет на 27 октомври 2019 г.

2.2 Регистрация на кандидатска листа на партия ПП „ ГЕРБ“  за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.

3. Регистрация на кандидатска листа на партия ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД“ за участие в изборите за кмет на 27 октомври 2019 г.

3.3 Регистрация на кандидатска листа на партия ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД“  за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.

4. Регистрация на кандидатска листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на 27 октомври 2019г.

4.4 Регистрация на кандидатска листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ“  за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г.

5. Регистрация на кандидатска листа на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“  за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г.

6. Регистрация на кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на 27 октомври 2019 г.

6.6 Регистрация на кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.

7. Изменение и допълнение на Решение № 13 от 11.09.2019 г.

 

17.09.2019

Регистрация на кандидатски листи

Общинска избирателна комисия Кричим уведомява упълномощените представители на регистрираните партии, че считано от 17.09.2019 г. до 24.09.2019 г. включително приема заявления за регистрация на кандидати за кмет на община, и кандидатски листи за общински съветници.

Документите се приемат всеки ден от 09,00 ч. до 17,00 ч. до 24.09.2019 г.включително

Заявленията следва да отговарят на условията и съдържат данните и приложенията посочени в Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на Централна избирателна комисия. 

 

16.09.2019

Днес 16.09.2019 г. (понеделник) от 18:00 часа ще се проведе заседание на ОИК

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Разглеждане и вземане на решения по заявления за регистрации от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове  в община Кричим на 27 октомври 2019 г.

2.Други.

16.09.2019

Днес 16.09.2019 г. (понеделник) от 18:00 часа ще се проведе заседание на ОИК

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

 1. Разглеждане и вземане на решения по заявления за регистрации от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове  в община Кричим на 27 октомври 2019 г.
 1. Други.
08.09.2019

На 09.09.2019г., от 16:00ч. ще се проведе ЗАСЕДАНИЕ на ОИК КРИЧИМ

   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 Приемане на Проекторешение относно:

 

 1. Реда и свикване на заседанията на ОИК, приемане и обявяване на решенията.
 2. Определяне на специалист експерт/технически сътрудник към ОИК, съгласно Решение №616-МИ от 16.08.2019г. на ЦИК на основание чл. 78 от Кодекса на труда.
 3. Проект за решение относно утвърждаване на работни групи в ОИК Кричим в рамките на МИ 2019г.
 4. Определяне на видовете регистри в ОИК, водени по време на МИ 2019.
 5. Инструкция за мерките за защита на личните данни на избиратели и кандидати, събирани, обработвани и съхранявани от ОИК Кричим при подготовката и провеждането на МИ 2019г.
 6. Избиране на говорител ОИК Кричим.
 7. Работно време и дежурства.
 8. Други.

Календар

Решения

 • № 75 / 01.11.2019

  относно: Допълнение към решение №72/29.10.2019г. за избор на общински съветници

 • № 74 / 01.11.2019

  относно: Допълнение към решение №73/29.10.2019г. за избор на кмет на Община Кричим

 • № 73 / 29.10.2019

  относно: Избор на Кмет на Община Кричим

всички решения