24.11.2015

Съобщение

Днес, 24.11.2015 г. от 18,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Кричим.

23.11.2015

Съобщение

Днес, 23.11.2015 г. от 18,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Кричим.

17.11.2015

Съобщение

Днес, 17.11.2015 г. от 18,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Кричим.

16.11.2015

Съобщение

Днес, 16.11.2015 г. от 18,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Кричим

10.11.2015

Съобщение

Адресът за кореспонденция на Общинска избирателна комисия - Кричим за периода след седмия ден на обявяване на резултатите от изборите до следващите избори за общински съветници и кметове е: гр.Кричим, ул."Н.Петков" № 11.

05.11.2015

Съобщение

На 05.11.2015 , от 18.00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Кричим, в "Кръжочна" на втори етаж в Младежки дом Кричим

28.10.2015

Съобщение

На 28.10.2015 г, от 17:30 ч ще се проведе заседание на ОИК Кричим

28.10.2015

Съобщение

Във връзка с чл. 87, ал.1, т.27 от Изборния кодекс и & 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, ПРОТОКОЛЪТ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ община Кричим област Пловдив за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г е публикуван в раздел „ЗАСЕДАНИЯ НА ОИК”

28.10.2015

Съобщение

Днес, 28.10.2015 г. от 12,00 ще се проведе заседание на ОИК-Кричим

27.10.2015

Съобщение

Във връзка с чл. 87, ал.1, т.27 от Изборния кодекс, ПРОТОКОЛИТЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТ НА ОБЩИНА са публикувани  в раздел „ЗАСЕДАНИЯ НА ОИК”

26.10.2015

Съобщение

На 26.10.2015 г от 1.00 ч се проведе заседание на ОИК Кричим

25.10.2015

Съобщение

На 25.10.2015г.  ще се проведе заседание  на ОИК Кричим от 18.45 часа.

25.10.2015

Съобщение

Днес, 25.10.2015г. от 8.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кричим.

23.10.2015

Съобщение

Днес, 23.10.2015 г. от 18,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Кричим.

22.10.2015

Съобщение

Днес, 22.10.2015 г. от 18.00 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Кричим.

21.10.2015

Съобщение

Днес 21.10.2015 г. от 18.30 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Кричим

20.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Кричим определя график за получаване от СИК на бюлетините и изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., както следва:

 

№ на СИК

Час на получаване

163900003

16.00 ч.

163900001

16.15 ч.

163900002

16.30 ч.

163900010

16.45 ч.

163900005

17.00 ч.

163900009

17.15 ч.

163900004

17.30 ч.

163900008

17.45 ч.

163900007

18.00 ч.

163900006

18.15 ч.

 

Бюлетините и изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. ще се предават в сградата на Община Кричим, находяща се в гр.Кричим, пл. „Обединение” № 3 на 24 октомври 2015 г.

20.10.2015

Съобщение

На 20.10.2015 г, от 18.00 ч ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия - Кричим.

19.10.2015

Съобщение

Във връзка с Писмо Изх.№ МИ-15-1426/19.10.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кричим публикува Приложение № 1 и Приложение № 2 към Решение № 53/30.09.2015 г. на ОИК – Кричим - сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетините за общински съветници и за кмет в община Кричим на 25 октомври 2015 г.

19.10.2015

Съобщение

Днес, 19.10.2015 г. в 18.00 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия - Кричим.

16.10.2015

Съобщение

Обучението на членовете на Секционните избирателни комисиии ще се проведе на 18.10.2015 г. /неделя/ от 17.00 ч. в Голямата зала /1-ви етаж/ на Младежки дом – гр. Кричим.

14.10.2015

Съобщение

ДНЕС НА 14.10.2015Г. ОТ 19:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК-КРИЧИМ.

12.10.2015

Съобщение

На 12.10.2015 г от 18.00 ч ще се проведе заседание на ОИК Кричим

07.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Кричим, уведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че могат в ИЗБОРНИЯ ДЕН:

-  да  гласуват в секцията си по постоянен адрес;

- да гласуват в определена, съгласно Заповед № РД 15-00-306/02.09.2015 г. на Кмета на община Кричим и Решение № 8/12.09.2015 г. на ОИК – Кричим, секция № 005, находяща се в НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, адрес: гр. Кричим, ул. „Димитър Благоев” № 5 е определена  за място за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.; / чл.10, ал.1 от Изборния кодекс/;

- да гласуват в избрана от тях подходяща секция;

- при невъзможност да извършат сами необходимите действия при гласуването, с разрешение на председателя на Секционната избирателна комисия, гласуването може да се извърши с помощта на придружител;

- да правят заявки за помощ на тел: 03145/22-50 и 03145/23-52, както и на адрес: гр.Кричим, пл. „Обединение” № 3.

30.09.2015

Съобщение

ДНЕС, 30.09.2015 Г. ОТ 19.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - КРИЧИМ.

30.09.2015

Съобщение

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. е 23.10.2015 г. - 18 ч.

30.09.2015

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Съгласно Заповед № РД 15-00-306/02.09.2015г. на Кмета на община Кричим и Решение № 8/12.09.2015г. на Общинска избирателна комисия, секция №5, находяща се в НУ”Св. Св. Кирил и Методий”, адрес: ул. „Димитър Благоев” № 5, гр. Кричим е определена за място за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25.10.2015г.

 

28.09.2015

Съобщение

ГРАФИК ЗА 24-ЧАСОВИ ДЕЖУРСТВА

 

                           28 Септември                      29 Септември             30 Септември             01 октомври    02 октомври

 09.00 - 13.00

Маргарита Ночева

Нонка Василева

Гергана Бакърджиева

Гергана Танчева

 Маргарита Ночева

Димитър Тонов

Шенай Джанали

Гергана Бакърджиева

Шенай Джанали

Нонка Василева

13.00-17.00

Маргарита Ночева

Васка Цачева

Васка Цачева

Майя Бахчеванова

Гергана Танчева

Маргарита Ночева

Благой Стоянов

Димитър Тонов

Майя Бахчеванова

Васка Цачева

 17.00-9.00

Мария Калинова

Нонка Василева

Шенай Джанали

Мария Калинова

Нонка Василева

 

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 03145 2309

28.09.2015

Съобщение

Днес, 28.09.2015 г, от 18,00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кричим

24.09.2015

Съобщение

Във връзка с Решение №2303-МИ/НР от 22.09.2015 г. на ЦИК  ОИК КРИЧИМ уведомява:

 • Елена Георгиева Трифонова - преупълномощено лице на КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за територията на община Кричим,
   да предостави на ОИК Кричим нови предложения за членове на СИК на мястото на Катя Василева Чечева и Таня Димитрова Гъркова до 17:00 ч.на 25.09.2015г.
 • Йордан Иванов Алексиев – лице за връзка на политическа партия „АТАКА“ да предостави на ОИК Кричим списък на резервните членове на СИК до 17:00 ч.на 25.09.2015г.
23.09.2015

Съобщение

Днес, 23.09.2015 г, от 18.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кричим

22.09.2015

Съобщение

Днес,  22.09.2015 г. в 18:00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Кричим.

21.09.2015

Съобщение

Съгласно Решение № 39/20.09.2015 г. и Решение № 43/21.09.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Кричим, на 22.09.2015 г. от 19:00 часа в стаята на ОИК Кричим (Младежки дом, ул. „Никола Петков” 11), ще се извърши жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК Кричим в бюлетините за гласуване за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

 

21.09.2015

Съобщение

Крайният срок за регистриране на кандидатски листи на партии/коалиции за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Кричим е 22.09.2015 г. -18 ч.

21.09.2015

Съобщение

Днес на 21.09.2015 г. в 18:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кричим.

20.09.2015

Съобщение

Днес 20.09.2015г. от 18 часа ще се проведе заседание на ОИК Кричим.

18.09.2015

Съобщение

Днес, 18.09.2015 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Кричим

14.09.2015

Съобщение

Регистрациите на  кандидатски листи на партии/коалиции за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Кричим ще се ивършва до 22.09.2015 г. от 09.00 ч.- 17.00 ч. - всеки ден.

14.09.2015

Съобщение

Днес, 14.09.2015 г, 16,30 ч ще се проведе заседание на ОИК Кричим

12.09.2015

Съобщение

Днес, 12.09.2015г. от 18.00ч. ще се проведе заседание ОИК Кричим.

11.09.2015

Съобщение

Днес, 11.09.2015 г, 18,00 ч.  ще се проведе заседание на ОИК Кричим.

10.09.2015

Съобщение

Днес, 10.09.2015 г, 18,00 ч.  ще се проведе заседание на ОИК Кричим

05.09.2015

Съобщение

С  Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес,  05.09.2015г.,  от 09.30ч. ще се проведе  ЗАСЕДАНИЕ на ОИК КРИЧИМ. 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 93 / 24.11.2015

  относно: Обявяване за избран следващия в листата за общински съветници на Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”

 • № 92 / 23.11.2015

  относно: Обявяване за избран следващия в листата за общински съветници на Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”

 • № 91 / 17.11.2015

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

всички решения