Общинска избирателна комисия Кричим


РЕШЕНИЕ
№ 75
Кричим, 01.11.2019

ОТНОСНО: Допълнение към решение №72/29.10.2019г. за избор на общински съветници

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КРИЧИМ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 75/01.11.2019 г.

ОТНОСНО: Допълнение към решение №72/29.10.2019г. за избор на общински съветници

        Във връзка с получено писмо №МИ-15-1327/31.10.2019г. относно посочване на орган пред който решенията за назначаване на кмет и общински съветници подлежат на обжалване ,както и срокът в който може да се обжалва Общинска избирателна комисия – Кричим

 

 

 

РЕШИ:

 

ДОПЪЛВА Решение №72/29.10.2019г. за избор на общински съветници на Община Кричим както следва:

 

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд Пловдив, по реда на чл. 459  от ИК.

 

Председател: Венета Методиева Павлова

Секретар: Шенай Смаил Джанали

* Публикувано на 01.11.2019 в 16:34 часа

Календар

Решения

  • № 75 / 01.11.2019

    относно: Допълнение към решение №72/29.10.2019г. за избор на общински съветници

  • № 74 / 01.11.2019

    относно: Допълнение към решение №73/29.10.2019г. за избор на кмет на Община Кричим

  • № 73 / 29.10.2019

    относно: Избор на Кмет на Община Кричим

всички решения